(032) 720 35 44, fax. (032) 720 35 31    |  

,

Zawory

Rury i kształtki do instalacji

Zawór odcinający ręczny jest stosowany w miejscach, gdzie operator maszyny ma łatwy dostęp i może bez przeszkód ręcznie zmieniać ustawienie zaworu. 

Zawór odcinający łańcuchowy jest montowany w miejscu, gdzie otwieranie i zamykanie zaworu ręcznie byłoby niemożliwe.

Zawór odcinający pneumatyczny jest opcją , która pozwala całkowicie zautomatyzować pracę instalacji odpylania.