(032) 720 35 44, fax. (032) 720 35 31    |  

,

Schemat III

Schematy

Schemat przedstawia sytuację, w której odpad poprodukcyjny może zostać podany do podajnika kotła C.O., przy czym kotłownia znajduje się obok zbiornika trocin, lub na wysyp.