(032) 720 35 44, fax. (032) 720 35 31    |  

,

Schemat II

Schematy

Schemat przedstawia sytuację, w której zastosowano filtr wolnostojący.