(032) 720 35 44, fax. (032) 720 35 31    |  

,

Schemat I

Schematy

Przykład przedstawia instalację, w której zbiornik trocin zabudowano nad kotłownią .