(032) 720 35 44, fax. (032) 720 35 31    |  

,

Podajnik ślimakowy

Podajniki ślimakowe

Podajniki ślimakowe to urządzenia służące do poziomego lub skośnego (do 30) transportu materiałów sypkich (trocin).

Polecamy także: