(032) 720 35 44, fax. (032) 720 35 31    |  

,

Dozownik celkowy

Dozowniki celkowe

Dozownik celkowy jest urządzeniem, które ma za zadanie szczelne zamknięcie zbiorników pyłów pracujących przy ciśnieniu różnym od atmosferycznego i umożliwiającym ich opróżnianie bez dekomopresji. Rozmiar i wydajność urządzenia dobiera się w zależności od zadań do jakich jest przeznaczony.